Testet av Sintef.
Godkjent av Nemko.

Betydning: Fyring med og uten Kråkelurer'n

Fyring uten Kråkelurer’n

Når en ovn brenner, forbruker den luft og skaper således et undertrykk i huset. Kald vinterluft strømmer inn over alt, og oppleves som trekk og gulvkulde.

For å demme opp for dette monteres panelovner under vinduer som trekker mest. Strømforbruket øker derfor kraftig.

Sitat: SINTEF Energiforskning.

Fyring med Kråkelurer’n

Kråkelurer’n sin sensorstyrte vifte henter mere luft utenfra enn ovnen bruker. Lufta varmes opp av røykrørets gratisvarme og sendes vannrett inn i huset.

Det svake overtrykket som dannes stopper all kaldtrekk og panelovner slås av. Raskere oppvarming – mindre kostnad.

Konklusjon: SINTEF Energiforskning.

Fungerer som frisklufts-anlegg om sommeren

Når styringsenheten settes på "man" går vifta kontinuerlig, og tilfører frisk luft i huset. Vifta kan påmonteres filter som filtrerer bort pollen, støv osv. På grunn av det overtrykket som etableres når vifta går, vil dårlig inneluft bli presset ut.

Resultatet blir et jevnt og behagelig inneklima i hele huset. Små driftskostnader.

Eksempel: 15 w vifte ca. 18 øre pr. døgn

Fullstendig forbrenning gir renere avgass i pipa

Når man henter ut varme fra røykrøret, vil temperaturen på avgassen gå ned tilsvarende. Dette resulterer i mindre sug i pipa og lavere gjennom-strømmingshastighet i ovnen.

Ovnen brenner dermed roligere og mer fullstendig. Resultatet blir renere avgass og mindre sot i pipa.