Testet av Sintef.
Godkjent av Nemko.

VIKTIG og vite for din KOMFORT og ØKONOMI !!!

Alle ovner bruker mye luft. Nye rentbrennende ovner brenner veden nede i ovnen, og røkgassen øvest i ovnen. Dette gir høyere temperatur i ovnen, men også større luftforbruk og høyere røkgasstemperatur. For at disse ovnene skal gi full efekt, må de ha Kråkelureren. Vær også oppmerksom på at for høy røktemp kan være skadelig for pipa. Kråkelureren senker denne temperaturen.

      

Sikkerhet 

Økonomi 

Komfort  

Miljø  

 

Kråkelurer´n henter ut en del spillvarme fra røykrøret på ovnen.

 

X

   
 

Kråkelurer´n hindrer kaldluftsinnsig / trekk i huset forårsaket av ovnens luftforbruk.

 

X

X

 
 

Kråkelurer´n danner derfor jevnere varme i hele huset .

 

 

X

 
 

Kråkelurer´ns lyre styrer varmlufta til ønsket sted i rommet, og hindrer derfor opphopning av varmluft under taket.

 

X

X

 
 

Kråkelurer´n reduserer oppvarmingstida ved opptenning vesentlig.

 

X

   
 

Kråkelurer´n reduserer energiforbruket vesentlig(ved, olje, strøm).

 

X

   
 

Kråkelurer´n hindrer råtedannelse i lekkasjepunkter (for eksempel vinduer, dører).

 

X

   
 

Kråkelurer´n supplerer positivt tidligere monterte ventilasjonsanlegg.

 

X

   
 

Kråkelurer´n reduserer utslipp vesentlig.

 

   

X

 

Kråkelurer´n skjermer varmt røykrør.

X

     
 

Kråkelurer´n reduserer for høy avgasstemperatur inn i pipe.

X

     
 

Kråkelurer´n skaper renere forbrenning grunnet friskluftstilførsel utenfra og redusert sug i pipa grunnet nedkjøling av røykgass.

     

X

 

Kråkelurer´n filtrerer inngående luft (støv, pollen osv).

     

X

 

Kråkelurer´n fungerer som friskluftsanlegg om sommeren.

   

X

 
 

Kråkelurer´n fjerner usunne gasser (for eksempel radon) ved montert slippventil.

     

X

 

Kråkelurer´n sørger for enkel og effektiv transport av luft ved montering av slippventil. Utlufting kan skje gjennom for eksempel toalettrom eller vaskerom.

   

X

 
 

Kråkelurer´n reduserer risiko for tilbakeslag av røyk fra ovn ved bruk av for eksempel kjøkkenvifte.

   

X

 
 

Kråkelurer´n er rimelig i anskaffelse.

 

X

   
 

Kråkelurer´n er rimelig i drift (15w).

 

X

   
  Kråkelurer´n er enkel å montere.  

X